dijous, 18 d’abril de 2013

La importància del diari de la sessió


El diari de  sessió el fem servir des de l'inici del curs. Cada alumne/a l'escriu en l'últim moment de la sessió (els primers dies de classe, per avesar-se al procés) o a casa (posteriorment). L'escrit respon a quatre qüestions bàsiques:

  • Què he après avui? Avui hem vist...
  • Com ho he après? 
  • Què he entès molt bé?
  • Què no acabe d'entendre? 
Serveix d'autorregulació per part de l'alumnat, els llegim a l'aula i/o els lliuren al professor. "És a través del diari que l'alumne reflexiona sobre els encerts i les dificultats i l'ensenyant rep una informació útil per ajudar a corregir" *.

Aquest procés, ben útil a l'ESO i al Batxillerat serveix, a més a més  al PQPI com a pràctica diària per a   confeccionar en el període de pràctiques (FCT) el Full setmanal de seguiment de l'alumne/a (Annex V), on s'han d'indicar jornada a jornada:

  • Activitat o activitats realitzades
  • Orientacions rebudes per a dur-les a terme
  • Temps dedicat
  • Observacions

Aquest document, signat per l'alumne/a, que n'és l'autor/a és especialment important per a l'autorregulació i l'avaluació, el signen també el professor tutor, que fa seguiment de les pràctiques i l'instructor de l'empresa i és conservat en l'expedient de l'alumne/a.

*SANMARTÍ, N. (2011) Evaluar para aprender, evaluar para calificar.
Didàctica de la Biologia i la Geologia Vol. II. Graó. pp 153

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada