dijous, 25 d’abril de 2013

Riscos i prevencions en jardineria

Quan revisem la documentació que fa referència a la Prevenció de Riscos Laborals de qualsevol empresa vinculada al món de la jardineria trobem un llarg llistat de riscos i mesures preventives organitzades per espais, instal·lacions o personal implicat.
Per treballar amb aquest tipus de documents i fer la seua lectura i presentació més amena optem per distribuir els materials i treballar-los de forma individual o en grups per tal de fer després una presentació de cadascun dels experts en un dels apartats de la prevenció de riscos.
És obligació de l'empresa evitar els riscos, els danys, els accidents i les malalties professionals. La Llei de prevenció 31/1995 ho assenyala i estableix l’'obligació de gestionar activitats de prevenció i de protegir els seus treballadors i treballadores. El coneixement dels riscos laborals del sector permet treballar amb bones i segures pràctiques i evitar malalties professionals i accidents.

Activitat: A partir de la recerca de documents que indiquen el Programa de PRL de diferents empreses de jardineria es dissenyen un seguit de targetes informatives, en una cara el risc estudiat, amb un dibuix explicatiu i en l'altra cara les mesures preventives (si no hi caben fem  servir tantes targetes per risc com calga) amb un dibuix d'alguna de les mesures que més ens criden l'atenció.
Enllestides les fitxes cada alumne/a expert/a en un cert nombre de riscos fa una exposició explicant els seus dibuixos i el disseny del seu treball.

Enllaç relacionat amb PRL que ens ha fet arribar la Conselleria de Sanitat:
Revista Viure en Salut 94 (pdf): Prevenció, assistència i rehabilitació dels problemes de salut d'origen laboral

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada