dimecres, 7 de maig de 2014

Reproduïm el jardí?

Podem reproduir les nostres plantes mitjançant reproducció sexual o asexual. En funció de l'ús de la planta filla farem ús d'una de l'altra. Veurem que als vivers s'empra més l'asexual perquè n'obtenim clons, plantetes idèntiques a la planta mare.

Per repassar i ampliar-ne els nostres coneixements solucionarem el qüestionari que ens ha estat assignat i posteriorment farem de tutor/a per ajudar a emplenar-lo al teu companya/ a la teua companya.

Qüestionari de propagació 1
Qüestionari de propagació 2

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada