Portafoli digital 2n PQPI

Per accedir al Portafoli de l'Alumne clica acíQuè és el portafoli?

Es tracta d'un registre personal del teu perfil acadèmic, dels teus treballs i avanços acadèmics i de la configuració del teu entorn d'aprenentatge (com obtens la informació, com la difons, com l'emmagatzemes, com et relaciones amb el teu entorn, etc.).

El portafoli comprén treballs de distints mòduls.
Els treballs poden ser triats per tu mateix o pel professor i recopila tasques obligatòries i aportacions voluntàries que et servisquen de reforç o ampliació de les distintes matèries.

I què és un portafoli digital?
És un espai virtual, a Internet, i que s'actualitza mitjançant un accés Personal (usuari i contrasenya).
Aquest portafoli et permet la interacció amb altres usuaris del centre i amb la resta de la comunitat educativa.
Què puc publicar en el portafoli?
Pots usar-lo de dossier d'aprenentatge, com si fóra una llibreta de classe, amb documents o materials multimèdia: fotografies, vídeos, presentacions, música, etc.
Com ha de ser el portafoli?
Com a alumne/a del PQPI de l'IES Bovalar crearàs de manera obligatòria un Portafoli Digital (PD) per a distints mòduls del currículum que seran especificades pels professors i professores assignades.

El PD serà únic i de caràcter personal, de manera que tindràs una pàgina específica des de la que s'accedirà als distints mòduls.

El PD haurà de respectar les següents característiques:

1. Estarà albergat a Google Sites (http://sites.google.com). Per a això, si no disposes d'ell, hauràs de crear un compte de Google d'ús acadèmic.

2. La direcció (URL) tindrà el format següent:
https://sites.google.com/site/NomCognomPQPI 
(no usar espais, ni accents, ni ñ)
Per exemple: http://sites.google.com/site/MarcPerisPQPI

3. Tindràs una pàgina d'Inici en què faràs una breu presentació personal, dels teus interessos acadèmics, dels teus estudis, de les teues aficions personals, i de qualsevol informació d'interès públic que desitges. Podràs incloure imatges o vídeos de presentació personals.

4. Tindràs una altra pàgina on dissenyaràs el web d'actuació de la teua Empresa virtual de jardineria amb l'estructura que t'assenyalarà el professor.

5. En l'estructura del  site hi haurà una pàgina per cada assignatura i també una pàgina d'“Enllaços” i una altra de “Galeria”. En la primera aniràs recopilant enllaços a llocs d'interès organitzats per categories, i en la segona recopilaràs material multimèdia d'interès acadèmic.
6. Les pàgines de cada Mòdul estaran organitzades en funció de les instruccions de cada professor/a.

7. Les tasques considerades com 'obligatòries' hauran de ser supervisades pel professor
corresponent abans de ser publicades en el PD. Cada professor/a establirà el format per a revisar l'esborrany

Quines responsabilitats comporta el PD?
Has de fer-te responsable de la gestió i manteniment del teu PD, així com de la privacitat de les teues dades d'accés.
Seràs responsable del compliment de les normes d'etiqueta en la xarxa -ortografia, normes d'estil, llenguatge apropiat-, així com del respecte a la privacitat de les dades que publiques, pròpies o alienes.
Facilitaràs als teus professors/es la URL del teu portafoli perquè puga ser supervisat i
avaluat. De la mateixa manera, hauràs d'avisar de qualsevol incidència que observes en el PD (canvi de direcció, accés fraudulent de terceres persones, etc.).
El PD pretén ser una ferramenta que et servisca per a construir el teu propi Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE), per la qual cosa seria desitjable que seguires actualitzant-lo en cursos posteriors.
No obstant això, si desitges suprimir-lo, podràs  fer-ho una vegada superat el curs.

Com s'avalua el portafoli?
El PD és una activitat obligatòria en el PQPI. Per això, has de crear les pàgines bàsiques i publicar en el PD els treballs que s'assenyalen com “obligatoris”, que tindran la seua valoració específica.
D'altra banda, el PD es considera una ferramenta personal per al desenvolupament de les competències d'iniciativa i autonomia personal. Per això, el manteniment i l'enriquiment del PD serà valorat com una actitud positiva cap a al mòdul. Per exemple, podríem considerar que el PD tindrà una nota numèrica per la seua condició de “llibreta digital” -recollint tant els continguts com la presentació-, i al seu torn una nota numèrica d'actitud com “participació en classe digital”.
Serà cada professor/a el que establisca els valors d'aquestes notes dins de la seua programació.

I si no m'aclarisc per a fer el portafoli o per a actualitzar-lo?
A principi de curs es dedicaran unes sessions per a assessorar l'alumnat en el procés de creació i desenvolupament del PD. No obstant això, si per qualsevol circumstància tingueres dificultats per a confeccionar, actualitzar o gestionar el PD comptaràs amb el suport i ajuda del tutor que supervisa el projecte. De la mateixa manera, si tens problemes d'accés a les xarxes, podràs comptar de manera preferent amb ordinadors i connexió a la biblioteca del Centre, prèvia indicació al professor encarregat.

Per començar clica sobre la PLANTILLA PORTAFOLI PQPI

*Text adaptat a partir dels textos explicatius de: Projecte Portafoli Digital IES BovalarCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada