dijous, 22 de novembre de 2012

Plantem gespa?

Com preparem el terreny? Abans de començar la sembra cal que preparem el terreny eliminant les males herbes, pedres, restes, etc.  Les arrels de la gespa no són molt profundes i és per això que podem esmenar el terreny en superfície. Si és molt argilós podem utilitzar sorra i a l'inrevés, si és un sòl molt arenós fer servir terra argilosa.
Com preparem el sòl? Llaurem el terreny amb l'aixada (o amb motocultor si és el cas), passem el rasclet (per desterrossar, anivellar i arrossegar restes). Eliminem les pedres que puguen quedar.
I com sembrem les llavors?  La sembra la farem creuada (uns 3 kg per cada 100 m2), primer en horitzontal i després en vertical. Marquem amb corda el terreny per no repetir la mateixa zona i per treballar bé cada metre quadrat. Passem de nou el rasclet per soterrar un poc les llavors i que no siguen banquet dels pardals. Podem evitar que s'acosten aquests instal·lant objectes reflectants o espantaocells.
Quan sembrem? Els millors mesos són al maig i al setembre, i podem allargar-ho als mesos de febrer, març i abril abans i després a l'octubre i al novembre.


Material
Rasclet
Aixada
Corbella
Aixada
Llavors de gespa


Treballs de jardineria B2


Treballs de jardineria B1


diumenge, 11 de novembre de 2012

Què li passa als xiprers?

El nostre institut disposa de 5 galeries interiors de 2 x 3,5 metres. Hi ha terra coberta per tela i pedres decoratives blanques que en conjunt frenen l'aparició de males herbes. Enmig de cada galeria hi ha xiprers (Cupressus sempervirens) d'uns 3 metres que presenten  problemàtiques que els i les alumnes havien de solventar i que no es dóna als xiprers que hi ha a l'exterior, a les zones enjardinades del centre.


  • Extrem superior dels xiprers tort i caigut
  • Diverses parts seques, de color marró


L'alumnat ha de trobar les causes i buscar-ne solucions.
Aquestes són les possibles causes que han trobat i les possibles solucions.
Els i les alumnes duen a terme la solució que han trobat i restem a l'espera de quin o quins seran els efectius.

Possibles causes i solucions proposades:
  • Els xiprers són sensibles als fongs que els assequen. Solució: Apliquem un fungicida per solucionar-lo i després fumigacions anuals amb fungicida basat en coure.
  • No els dóna prou el sol i els falta ventilació. Podem retirar les parts amarronades amb les mans, i evitem que apareguen malalties però seguirà faltant sol i ventilació.
  • Si l'emmarronament comença dels extrems cap a l'interior és falta de magnesi en el só. El magnesi fa falta per a fer la fotosíntesi ja que és un dels components principals de la clorofil·la. Solució: Alcem un poc la tela i les pedres i afegim magnesi al sòl.
  • Hem trobat teranyines i alguna mosca blanca. Solució: Apliquem un insecticida ecològic, com el sabó potàssic, efectiu contra mosca blanca, aranya roja, pugó, etc.
  • Poden estar assecats per falta d'aigua, per això l'extrem està tort. Han passat tot l'estiu sense aigua. Caldrà regar-los més però no molt que no és bo i amb el temps es recuperaran. 

Material
Llibres de consulta
Internet
Fungicida
Sabó potàssic
Magnesi
Font de la imatge: La fotosíntesisdimarts, 6 de novembre de 2012

Jove i Menut - Mediterráneo


Quines ferramentes fem servir?Per a les feines agrícoles hi ha un bon grapat de ferramentes que ens seran útils. La forma de cada eina respon al treball que fa. La primera aproximació a la nomenclatura la fem a través de l'elaboració de fitxes que ens serviran per repassar-les quan tinguem moments solts en forma de jocs de preguntes i respostes. Per una banda de la fitxa indiquem el nom de la ferrament i per l'altra banda indicarem en unes la definició que ens assenyale la forma i l'ús i en unes altres farem un dibuix ben clar i pintat.

Una vegada familiaritzats amb les ferramentes fem un inventari d'aquelles que tenim a la nostra disposició per tal de proposar tot seguit aquelles que convé comprar per al present curs en funció de les tasques que fem i tenim previst dur endavant.
A la “caseta de les ferramentes” o magatzem on hi ha les nostres eines de treball cal guardar-les de forma correcta. Hi ha un lloc per a cada cosa, amb un mínim d'ordre per trobar una ferramenta concreta sempre que la busquem. Ben col·locades perquè no puguen caure i fer-nos mal.
Cal anar amb màxima alerta amb tot allò que té punta i talle.
Convé ser conscients de les ferramentes que agafem cada jornada de treball per tal que tornen en replegar i no deixar-les a d'intempèrie, on poden deteriorar-se o caure en males mans i ferir algú.
Una forma d'evitar la pèrdua de ferramentes quan les fem servir és no abandonar-les enmig del jardí, sinó retornar-la a l'indret on tenim les ferramentes que estem fent servir aquell dia. Convé també deixar-les a la vista i no mal col·locades, car una aixada o un rasclet es pot xafar i colpejar-nos.
En tornar al magatzem les ferramentes han d'estar igual de netes que van eixir.

Material
Paper
Llapis i colors
Ferramentes de jardineria
Com utilitzem el compost?


La fertilització del sòl la fem amb el compost.. No cal soterrar-lo profundament. Primer el buidarem amb la forca. L'estendrem o bé el farem servir per cobrir les llavors després de la sembra, També el barregem amb terra quan plantem un arbust o una planta vivaç. Si el compost no està totalment descompost ( compost jove ) es pot fer servir per empallar o per fertilitzar a llarg termini la base de plantes ornamentals.
Per repassar tot el procediment de fabricació de compost fem servir un còmic.
Principals avantatges de la utilització de còmics en l'educació resumits per Marilee Sarlitto (Director de Tecnologia, Escola Kildeer), que es troba en "Creació de Còmics: Visual i pensament verbal al Saló" per Janette Combs, College of William and Mary, 17 de juliol, 2003.
- Una gran representació visual del coneixement
- Presenta el que és essencial
- Més fàcil de recordar la informació visual gràfica
- Participar a través del pensament, la creació i l'escriptura.
- Incita als estudiants amb baix interès en l'escriptura
- Ajuda a l'organització a través de contes i guions gràfics
- Ús d'imatges visuals dóna significat a una història o tema
- Desenvolupa el pensament creatiu i un major nivell de processos de pensament
- Desenvolupa les tècniques de composició a través de connexions visuals-verbals
- Enriqueix la lectura, escriptura i pensament
- Serveix com a eina per a l'avaluació
- Seqüenciació que promou l'enteniment


Material còmic
Papers
Colors
En Internet podem utilitzar Comic life