dissabte, 10 de maig de 2014

Eixim en premsa

EL PAÍS 10/5/2014 "La escuela no es ajena al mundo en que vivimos y si estamos inmersos en la sociedad 2.0 -o incluso la hemos superado-, se da por hecho que la educación de hoy, que forma a la ciudadanía del mañana, tendría que promover aulas basadas en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)...article complet"dimecres, 7 de maig de 2014

Reproduïm el jardí?

Podem reproduir les nostres plantes mitjançant reproducció sexual o asexual. En funció de l'ús de la planta filla farem ús d'una de l'altra. Veurem que als vivers s'empra més l'asexual perquè n'obtenim clons, plantetes idèntiques a la planta mare.

Per repassar i ampliar-ne els nostres coneixements solucionarem el qüestionari que ens ha estat assignat i posteriorment farem de tutor/a per ajudar a emplenar-lo al teu companya/ a la teua companya.

Qüestionari de propagació 1
Qüestionari de propagació 2

dimarts, 6 de maig de 2014

Ràpid creixement del jardí

En tornar de festes trobem el jardí vertical molt avançat en el seu creixement. Un èxit! Enhorabona a tots i a totes