dijous, 22 de novembre de 2012

Plantem gespa?

Com preparem el terreny? Abans de començar la sembra cal que preparem el terreny eliminant les males herbes, pedres, restes, etc.  Les arrels de la gespa no són molt profundes i és per això que podem esmenar el terreny en superfície. Si és molt argilós podem utilitzar sorra i a l'inrevés, si és un sòl molt arenós fer servir terra argilosa.
Com preparem el sòl? Llaurem el terreny amb l'aixada (o amb motocultor si és el cas), passem el rasclet (per desterrossar, anivellar i arrossegar restes). Eliminem les pedres que puguen quedar.
I com sembrem les llavors?  La sembra la farem creuada (uns 3 kg per cada 100 m2), primer en horitzontal i després en vertical. Marquem amb corda el terreny per no repetir la mateixa zona i per treballar bé cada metre quadrat. Passem de nou el rasclet per soterrar un poc les llavors i que no siguen banquet dels pardals. Podem evitar que s'acosten aquests instal·lant objectes reflectants o espantaocells.
Quan sembrem? Els millors mesos són al maig i al setembre, i podem allargar-ho als mesos de febrer, març i abril abans i després a l'octubre i al novembre.


Material
Rasclet
Aixada
Corbella
Aixada
Llavors de gespa


Treballs de jardineria B2


Treballs de jardineria B1


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada